Friendly Words

Aplikacja „Przyjazne Słowa” zaimplementowana przez studentów PG, powstała w oparciu o dokładne wskazówki merytoryczne dr Anny Budzińskiej i Iwony Ruta-Sominka z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Aplikacja to gra edukacyjna, wspomagająca rozwój rozumienia mowy u dzieci z autyzmem. Aplikacja wyświetla obrazy i prosi o wskazanie konkretnego przedmiotu, np. samochodu. W zależności od poziomu funkcjonowania dziecka, możliwa jest modyfikacja liczby wyświetlanych obrazków, z których dokonywany jest wybór.

 

„Przyjazne Słowa” składają się z dwóch aplikacji: Dla dziecka przeznaczona jest aplikacja Przyjazne Słowa – gra edukacyjna. Do edycji opcji gry terapeuta używa aplikacji Przyjazne Słowa Ustawienia.

Aplikacja „Przyjazne Słowa” jest całkowicie bezpłatna. Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie w pełni dostępna zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców. Aplikację można pobrać i stosować w domu, szkole, czy innej placówce edukacyjnej, w której przebywa dziecko. Aplikacja została opracowana z myślą o osobach z autyzmem, ale mogą z niej korzystać również osoby z innymi zaburzeniami.
Ponieważ aplikacja jest projektem „open source” zapraszamy do jej udoskonalania. Każdy użytkownik może pobrać kod źródłowy aplikacji i samodzielnie rozwijać jej funkcje czy dopasować ją do specyfiki stosowanej terapii.
Więcej informacji o Instytucie Wspomagania Rozwoju dziecka i metodach terapii: www.iwrd.pl.