Friendly Plan

Aplikacja „Przyjazny Plan” zaimplementowana przez studentów PG, powstała w oparciu o dokładne wskazówki merytoryczne dr Anny Budzińskiej i Iwony Ruta-Sominka z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Aplikacja umożliwia wykorzystanie metody planów aktywności oraz metody skryptów w pracy z osobami  z autyzmem. Badania naukowe nad skutecznością obu technik uczenia zostały przeprowadzone przez dr L. McClannahan i dr P. Krantz z Princeton Child Development Institute w USA. Plany aktywności pomagają osobom z autyzmem samodzielnie wykonywać różnorodne zadania i czynności oraz pozwalają na rozwijanie zachowań społecznych. Plany, w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka, mogą być prezentowane w formie zdjęć lub napisów. Nowa wersja w trakcie realizacji.

„Przyjazny Plan” składa się z dwóch aplikacji: Dla dziecka przeznaczona jest aplikacja Przyjazny Plan, która wyświetla i wspomaga realizację planów aktywności. Do tworzenia i modyfikacji planów terapeuta używa aplikacji Przyjazny Plan Ustawienia. Dodatkowo trwają prace nad aplikacją przeznaczoną na komputer, która ma ułatwiać zarządzanie i dystrybuowania planami aktywności pomiędzy tabletami.

Aplikacja „Przyjazny Plan” jest całkowicie bezpłatna. Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie w pełni dostępna zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców. Aplikację można pobrać i stosować w domu, szkole, czy innej placówce edukacyjnej, w której przebywa dziecko. Mogą z niej korzystać dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Aplikacja została opracowana z myślą o osobach z autyzmem, ale mogą z niej korzystać również osoby z innymi zaburzeniami.

Ponieważ aplikacja jest projektem „open source” zapraszamy do udoskonalania tego narzędzia. Każdy użytkownik może pobrać kod źródłowy aplikacji i samodzielnie rozwijać jej funkcje czy dopasować ją do specyfiki stosowanej terapii.

Więcej informacji o Instytucie Wspomagania Rozwoju dziecka i metodach terapii: www.iwrd.pl.