Friendly Applications

Przyjazne Aplikacje to zestaw aplikacji edukacyjnych, których celem jest wspieranie terapii behawioralnej dzieci z autyzmem. Aplikacje są dedykowane na urządzenia mobilne (tablety) z systemem Android.

Aplikacje powstają w ramach wspólnego projektu „non-profit” Politechniki Gdańskiej i Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (www.iwrd.pl). W projekcie uczestniczą studenci z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Landowskiej oraz specjaliści z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, pod kierunkiem dr Anny Budzińskiej i Iwony Ruta-Sominka. Aplikacje rozwijane są we współpracy ze społecznością Koduj dla Polski (program Fundacji ePaństwo).

W ramach projektu, kierujemy się dwiema zasadami: non-profit oraz open-source. Zasada non-profit oznacza, że ani IWRD ani Politechnika Gdańska ani żaden uczestnik projektu nie odnosi materialnych korzyści z udziału w wytwarzaniu aplikacji.  Aby umożliwić jak największej liczbie osób włączenie się w projekt kod źródłowy wszystkich aplikacji jest otwarty (open-source). Przyjęto licencję GPLv3, która gwarantuje, że kod pozostanie otwarty.

Rodzina Przyjaznych Aplikacji

 • Przyjazny Plan oraz Przyjazny Plan Menedżer – umożliwiają przygotowanie i wykorzystanie metody planów aktywności oraz metody skryptów w pracy z osobami z autyzmem.
 • Przyjazne Linie – gra edukacyjna wspomagająca rozwój motoryki małej.
 • Przyjazne Słowa oraz Przyjazne Słowa Menedżer – wspomagają rozwój rozumienia mowy.
 • Przyjazne Emocje oraz Przyjazne Emocje Menedżer – gra umożliwiająca rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka.
 • Przyjazne Dane (MROZA) – aplikacja dedykowana dla terapeutów, automatyzująca prace związane z gromadzeniem, zarządzaniem oraz wizualizacją wyników terapii.

Przyjazne Aplikacje są całkowicie bezpłatne. Mamy nadzieję, że dzięki temu będą w pełni dostępne zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców. Aplikacje można pobrać i stosować w domu, szkole, czy innej placówce edukacyjnej, w której przebywa dziecku. Mogą z nich korzystać dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Aplikacje zostały opracowane z myślą o osobach z autyzmem, ale mogą z nich korzystać również osoby z innymi zaburzeniami.

Motywacje

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, które upośledza zdolność nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych i komunikacji, ale także naśladowania i zdolności uczenia. Dzieci z autyzmem mają bardzo różnorodny zestaw deficytów, co utrudnia ich terapię. Pewne statystyki wskazują na to, że autyzm jest rozpoznawany coraz częściej, tak na świecie, jak i w Polsce. Motywacje do podjęcia się wsparcia e-technologiami terapii i edukacji dzieci z autyzmem są następujące:

 • dzieci z autyzmem w większości są zainteresowane interakcją z komputerami i tabletami,
 • aplikacje i urządzenia są przewidywalne i mało zmienne w czasie (w odróżnieniu od ludzi, którzy się poruszają i zmieniają wyraz twarzy),
 • urządzenia i aplikacje interaktywne tworzą warunki do rozwoju poczucia kontroli nad otoczeniem, a jest to czynnik bardzo ważny, szczególnie dla dzieci, które nie mogą się kontaktować drogą werbalną,
 • tablety i komputery są używane w terapii dzieci autystycznych, na co wskazują wstępne konsultacje z wieloma ośrodkami terapeutycznymi w Polsce,
 • istnieje rynek aplikacji edukacyjnych dla dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Dlaczego e-technologie

Za zastosowaniem e-technologii w terapii i edukacji dzieci z autyzmem przemawia kilka przesłanek:

 • późna diagnoza oraz brak odpowiedniej terapii powoduje, że ludzie z autyzmem do końca życia są zależni od innych (a opieka nad nimi jest finansowana z budżetu Państwa),
 • ludzie z autyzmem poddani odpowiedniej terapii mogą być w dużej mierze samodzielni (samoobsługa, a nawet praca),
 • odpowiednie wsparcie e-technologiami może:
  • umożliwić edukację także poza specjalistyczną placówką,
  • wspomóc rodziców w edukacji dzieci z autyzmem,
  • umożliwić ludziom z autyzmem pracę i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Aplikacja „Przyjazny Plan” zaimplementowana przez studentów PG, powstała w oparciu o dokładne wskazówki merytoryczne dr Anny Budzińskiej i Iwony Ruty-Sominki  z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Aplikacja umożliwia wykorzystanie metody planów aktywności oraz metody skryptów w pracy z osobami  z autyzmem. Badania naukowe nad skutecznością obu technik uczenia zostały przeprowadzone przez dr L. McClannahan i dr P. Krantz z Princeton Child Development Institute w USA. Plany aktywności pomagają osobom z autyzmem samodzielnie wykonywać różnorodne zadania i czynności oraz pozwalają na rozwijanie zachowań społecznych. Plany, w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka, mogą być prezentowane w formie zdjęć lub napisów.

Zapraszamy

Ponieważ aplikacje są rozwijane w ramach projektu „open source” zapraszamy do ich udoskonalania. Każdy użytkownik może pobrać kod źródłowy aplikacji i samodzielnie rozwijać ich funkcje czy dopasować je do specyfiki stosowanej terapii.