Kontakt

W sprawach związanych z rozwojem aplikacji

Opiekun projektu ze strony PG: dr inż. Agnieszka Landowska, nailie@eti.pg.gda.pl

Opiekun techniczny projektu ze strony PG: dr inż. Michał Wróbel, wrobel@eti.pg.gda.pl

Koordynatorzy merytoryczni ze strony IWRD: iwrd.pl